Porady

Deski - podstawy część 3

Długość kontaktowa

Rocker, Flat, Hybryda, Camber  

Czy wiesz po co zrobiono te konstrukcje i dlaczego pomiędzy nimi są odczuwalne w jeździe różnice? Postaramy się to opisać w najprostszy z możliwych sposobów.

Aby zrozumieć sens rockerowo-hybrydowej rewolucji, wszystkie związki przyczynowo-skutkowe, należy najpierw zapoznać się z dwoma kluczowymi parametrami deski. Jest to długość kontaktowa oraz długość krawędzi efektywnej.

Długość kontaktowa (DK) deski to odcinek przylegania deski do podłoża. Oczywiście w założeniu że na tej desce stoimy. Aby zobaczyć jaka jest długość kontaktowa deski, należy na niej stanąć lub to sobie wyobrazić.

Camber - klasyczna konstrukcja, długość kontaktowa gdy staniemy na desce jest tutaj największa.

Rocker - deska parabolicznie wygięta na kształt łódki, długość kontaktowa skrócona do maksimum

Flat Rocker - deska płaska w środkowej części, delikatnie odgięty nose i tail, skrócona długość kontaktowa.

Hybryda - jedno z najpopularniejszych wygięć mieszanych, połączenia cambera z rockerem. Długość kontaktowa w konstrukcjach hybrydowych zawsze jest skrócona, o ile to już zależy od konkretnej konstrukcji.

Jak widać na przykładowych rysunkach, długość kontaktowa pokazana w szarym kolorze, największa jest w deskach camber. W innych konstrukcjach jest różnie, ale zawsze ta powierzchnia styku jest mniejsza niż w camberze. To jest główny sens budowania desek w konstrukcji Rocker i wszelkich Hybryd.

Długość kontaktowa deski decyduje o łatwości jej ślizgania się. Tak to można ująć najprostszymi słowami. Krótka DK to łatwość z jaką przechodzisz z jazdy na wprost do hamowania. Krótsza DK to łatwiejsza inicjacja skrętów ślizgowych. Krótsza DK to większa zwrotność, poręczność, przydatna w parku czy na płaskim stoku, gdy zechcesz np. kręcić się kółko. Im długość ta jest mniejsza, tym deska ma mniejszą tendencję do łapania krawędzi. Krótsza DK ma jednak też ujemne strony. Trakcja deski w twardych warunkach, jadąc na wprost - na ślizgu, może być słabsza. Długość kontaktowa przestaje mieć jednak znaczenie, kiedy tylko wchodzimy na krawędź deski. Jazda na snowboardzie nie polega na zjeździe z górki na płaskiej desce i zarzucaniu tyłem deski w stylu lat 80-tych, podstawą do skakania czy szybszej jazdy są dobre umiejętności jeżdżenia skrętami ciętymi w dużej mierze w poprzek stoku.