Wysyłka, koszt przesyłki, czas dostawy:

Wszystkie przesyłki wysyłamy standardowo firmą kurierską DPD.

Szybka dostawa, często z dnia na dzień, gdyż wszystkie produkty widoczne na stronie, dostępne są od ręki w naszym sklepie, przy Dąbskiej w Krakowie.  

Cena przesyłki uzależniona jest od jej rozmiarów:

1. Snowboardy i zestawy deska+wiązania - przesyłka niestandardowa - 50 zł

2. Snowboardy i zestawy deska+wiązania - przesyłka niestandardowa - pobranie COD55 zł

3. Wiązania, Buty i pozostałe - 20 zł

4 . Wiązania, Buty i pozostałe - pobranie COD - 25 zł

Zamówienie są realizowane i dostarczane w dni robocze. Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwe jest dodatkowo płatne (50%) doręczenie w soboty.

Przesyłki wysyłamy najpóźniej następnego dnia po złożeniu zamówienia. 

Zamówienia złożone do godz. 11.00 wysyłamy tego samego dnia.

Czas dostawy zależny jest od przewodnika (1-3 dni)

W sytuacjach awaryjnych, wszelką pomoc uzyskacie kontaktując się z nami telefonicznie 666 537 666

Zwroty i reklamacje:

Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru.

1.   Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować 3style.pl to jest Macieja Stanisza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Stanisz 3style.pl, ul. Dąbska 18N, 31-572 Kraków, tel. 666 537 666 e-mail: biuro@sklepsnowboardowy.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4.   Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.   W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży 3style.pl zwraca Klientowi otrzymane płatności za zamawiany towar od Klienta, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 3style.pl wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia 3style.pl dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.   Należy odesłać lub przekazać 3style.pl Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował 3style.pl o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8.   Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.   Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko 3style.pl i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.

10.                 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży:

1.   zawartych z Klientami, którzy nie są konsumentami;

2.   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Postępowanie Reklamacyjne.

1.   3style.pl ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

2.   Reklamacje można składać w każdym przypadku za pośrednictwem Sklepu (na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie oraz w zakładce „kontakt” na stronie Sklepu), a także:

1.   w przypadku przesyłki kurierskiej - bezpośrednio kurierowi,

2.   w razie odbioru osobistego – bezpośrednio przedstawicielowi 3style.pl.

3.   W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego kurierowi lub za pośrednictwem Sklepu Klient zobowiązany jest wysłać do 3style.pl Towar podlegający reklamacji wraz z opisem stwierdzonej wady oraz dowód zakupu Towaru (np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydrukowane potwierdzenie zamówienia) w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do 3style.pl Klient przekazuje 3style.pl Towar wraz z opisem stwierdzonej wady oraz dowód zakupu Towaru (np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydrukowane potwierdzenie zamówienia) w momencie złożenia reklamacji.

4.   Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 3style.pl reklamacji wraz z opisem stwierdzonej wady, Towaru i potwierdzenia jego zakupu. W przypadku dostarczenia do 3style.pl Towaru wraz z dowodem jego zakupu po złożeniu przez Klienta reklamacji, termin na jej rozpatrzenie rozpoczyna swój bieg od daty późniejszej.

5.   Klientowi nie przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na towary dostarczane nieodpłatnie do niektórych zamówień, jako gratisy (bonusy).